Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

OpenOffice.org Cymraeg: Llwytho i Lawr - Download

Windows (2000, XP, 2003, Vista, 7) Mac (Intel) Linux (DEB) / Linux (RPM)

 

(Click for English text)

Mae modd llwytho'r fersiwn Cymraeg diweddaraf o OpenOffice.org i lawr ar gyfer y systemau uchod ond mae fersiynau poblogaidd fel Ubuntu, Red Hat, Mandriva a SuSE yn cynnwys OpenOffice.org Cymraeg yn barod.

Apple Mac

OpenOffice.org ar gyfer y Mac Intel.

Fersiwn Dwyieithog Windows

Mae posib cael fersiwn o OpenOffice.org 2.0 sy'n cynnig rhyngwyneb dwyieithog, lle mae modd dewis y naill iaith neu'r llall. Mae'r pecyn i'w gael ar gyfer Windows yn unig hefyd yn rhoi'r dewis o bryd i ddefnyddio'r gwirydd sillafu mewn dogfennau cymysg eu iaith neu rhai sydd mewn iaith gwahanol i'r rhyngwyneb.

OpenOffice.org 2.0 Dwyieithog

OpenOffice.org Agored

Mae Agored yn addasiad o OpenOffice.org 2.0 dwyieithog. Mae llawlyfr cynhwysfawr ar gael yn y Gymraeg o'ch siop lyfrau lleol, sydd hefyd yn cynnwys CD gyda'r rhaglen arni.

OpenOffice.org Agored

Gwirydd Sillafu

Cynhyrchodd Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor wirydd sillafu ar gyfer OpenOffice.org 1.0 o dan nawdd Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Mae'r gwirydd yma'n gweithio o fewn OpenOffice.org 2.0 hefyd. Er mwyn gosod y gwirydd Cymraeg ar waith cliciwch ar Ffeil > Dewin > Gosod geiriaduron newydd a dilyn y cyfarwyddiadau. Bydd gwallau sillafu yn cael eu dynodi gan linell tonnog coch o dan eiriau gwallus.

Cysgliad - Gwirydd Gramadeg a Geiriadur Masnachol

Mae Cysgliad, y gwirydd gramadeg a geiriadur sy'n cael ei gynhyrchu gan Ganolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor yn gweithio o fewn OpenOffice.org ar gyfer Windows a'r Mac. Mae copíau o'r rhaglenni ar gael gan Ganolfan Bedwyr neu gan siopau llyfrau Cymraeg.

 

(Cliciwch am destun Cymraeg)

There are Welsh language versions of OpenOffice.org available for the most systems but some popular Linux systems such as Ubuntu, Red Hat, Mandriva a SuSE provide the Welsh version of OpenOffice.org within their distribution.

Apple Mac

OpenOffice.org for the Mac Intel. It uses X11, which is available on the OSX installation DVD.

Windows Bilingual Version

A bilingual Welsh-English, version of OpenOffice.org 2.0 for Windows is available which provides a switchable bilingual interface. The version provides a means of chosing which spellchecker to use in mixed language documents or ones that are different to the program's interface.

Bilingual OpenOffice.org 2.0

OpenOffice.org Agored

Agored is ana adaptation of the bilingual OpenOffice.org 2.0. A comprehensive handbook is available in Welsh and also includes an installation CD. Its available in Welsh language bookshops.

OpenOffice.org Agored

Spell Checker

Canolfan Bedwyr, at Bangor University created a spell checker for OpenOffice.org 1.0 with financial support from the Welsh Language Board. The spell checker works within OpenOffice.org 2.0 as well. To install the spell checker click on Ffile > Wizard > Install new dictionaries, and follow the instructions. Errors will be markedby an red undulating line underneath the incorrect words.

Cysgliad - Commercial Grammar Checker and Dictionary

Cysgliad, the commercial grammar checker and dictionary produced by Canolfan Bedwyr, Bangor University works within OpenOffice.org for Windows and Mac. Copies of these programs are available from Canolfan Bedwyr or from Welsh bookshops.

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.