Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

Mirëserdhët në faqen zyrtare të Projektit të lokalizimit në gjuhën shqipe të OpenOffice.org

Projekti ka për qëllim që të menaxhojë lokalizimin dhe promovimin e OpenOffice.org për të gjithë shqipëtarët.

OpenOffice.org është pako softverike për punë në zyrë, që përmban programin për tekst (Writer), programin për tabela kalkuluese (Calc), programin për prezantime (Impress), programin për vizatime (Draw) dhe programin për databaza (Base). Këto janë programe esenciale për çdo kompjuter, në të gjitha fushat e përdorimit: në administratë, në biznese, në institucione edukative, në shtëpi etj.

Në përgjithësi OpenOffice.org është pako mjaft e avancuar dhe mund të krahasohet me Microsoft Office 2003, me të cilin ka kompatibilitet të lartë. E veçanta e kësaj pakoje qëndron në faktin se OpenOffice.org është softuer me kod të hapur. Punon në sistemet operative Microsoft Windows, Linux, Macintosh OS X dhe Sun Solaris.
OpenOffice.org është duke u lokalizuar (përkthyer) edhe në gjuhën shqipe, krahas mbi 40 gjuhëve në të cilat deri tash është lokalizuar.
OpenOffice.org mund të shkarkohet nga interneti pap pagesë nga adresa //download. Verzioni stabil është 1.1.4, kurse verzioni i cili pritet të dalë së shpejti 2.0, ka dalur si Beta verzion. Së shpejti pritet të dalë edhe verzioni final 2.0.

Shqip / sq

Fillimi

Programet

Përshkrimi

Writer

Calc

Impress

Base

Draw

Math

Historia

Sinergjia

Projekti

Kontributi

Shkarko

Kontakt

E-Mail lista

 

 

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.